Hulladékkezelés

Mobil berendezésekkel a hulladékok helyszíni feldolgozása a minél nagyobb arányú hasznosítás érdekében. A tevékenység végzéséhez az ország egész területére érvényes hulladékkezelési (begyűjtési, előkezelési és hasznosítási) engedéllyel rendelkezünk.

a)    Építési és bontási hulladékok feldolgozása, előkezelése, hasznosítása

Társaságunk az építési-bontási hulladékok kezelésére alkalmas mobil berendezések segítségével építési és bontási hulladék begyűjtését, előkezelését, illetve inert hulladék hasznosítását végzi a mindenkori építési-bontási munkaterületeken.
Az építési és bontási hulladékok feldolgozása során a szakszerűen kezelt szerkezeti és térbeton hulladékok különböző darálási és osztályozási műveleteket követően kiváló – a természetes anyagokkal egyenértékű, bizonyos paramétereiket tekintve azokat felülmúló – minőségű alapanyagokat szolgáltatnak elsősorban útpálya szerkezetek és igényesebb földművek építéséhez. A Bazaltech Kft. rendelkezik ezen anyagok inert építési hulladékból történő előállításához és beépítéséhez szükséges megfelelő szakértelemmel, valamint eszközökkel.
A feldolgozott építési törmelékek felhasználása számos, elsősorban makrogazdasági szinten jelentkező gazdasági előnnyel rendelkezik, felhasználásuk megfelel az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, a Hulladékgazdálkodási Törvény, valamint az EU e területre vonatkozó előírásainak, kielégítve a természetes anyagokra vonatkozó műszaki előírásokat is.

b)    Kommunális hulladékok előkezelése, hasznosítása

Cégünk mobil berendezések segítségével a bezárt lakossági hulladéklerakók felszámolása vagy helyben történő rekultivációja során a települési hulladékok előkezelését, majd az arra alkalmas hulladékfrakciók rekultivációs rétegrendben történő hasznosítását végzi.
A rekultivációk során a hulladékok lehetőség szerinti minél nagyobb fokú hasznosítására törekszünk, a takaróanyagként hasznosítható frakció minél hatékonyabb kinyerésével.
  Copyright © 2012. Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft.   :   Minden jog fenntartva